Profesionálne ERP riešenie, ktoré porastie spolu s Vami

Východisková databáza umožňuje jednoduchú inštaláciu a aj malé a stredné podniky tak môžu okamžite začať používať komplexný riadiaci informačný systém, aký väčšinou využívajú stredné a väčšie spoločnosti. Vďaka výhodnej cenovej politike a balíčkom funkcionalít je Asseco HELIOS Easy dostupný pre väčšinu hráčov na trhu.

Vybrať si môžete z viacerých balíčkov, ktoré obsahujú vždy tie najpoužívanejšie a najžiadanejšie funkčnosti ERP systému. Balíček Ekonomika obsahuje všetky moduly potrebné pre správu ekonomickej agendy, financií a skladov ale tiež mzdovú agendu, evidenciu pošty či CRM. Balíček Obchod obsahuje rozsiahle funkčnosti v oblasti logistiky a obchodu, balíček Výroba je určený firmám, ktoré pri svojej činnosti produkujú hmotné výrobky. Balíčky Komplet kombinujú funkcionalitu z viacerých oblastí.

Komplexný systém, bez zložitej implementácie

Intuitívne ovládanie
Intuitívne
ovládanie

Systém pracuje na báze Microsoft, preto je ovládanie intuitívne pre každého užívateľa Windows a Office.

Možnosť personalizácie
Možnosť
personalizácie

Značnú časť systému si viete nastaviť a upraviť podľa seba.

Osvedčený český softvér
Osvedčený
český softvér

Viac ako 20 rokov skúseností s vývojom ERP v našom regióne.

Variabilná cena
Variabilná
cena

Ponúkame kvalitné riešenie za rozumné peniaze - vždy s ohľadom na veľkosť spoločnosti.

Jednoduchá inštalácia
Jednoduchá
inštalácia

Využívajte celú škálu profesionálnych funkčností na riadenie spoločnosti okamžite, bez zložitej implementácie.

Dokonalá integrácia
Dokonalá
integrácia

Možnosť prepojenia s ľubovoľným softvérom a prehliadanie dát z iných programov priamo v našom riešení.

Systém pre malé a stredne veľké firmy, ktoré chcú byť úspešné

Asseco HELIOS Easy je profesionálny ERP systém so širokou škálou funkcionalít, dodávaný v jednoducho inštalovateľných balíčkoch, vďaka čomu je dostupný aj pre spoločnosti, pre ktoré by tak veľké riešenie bolo inak nedostupné.

Asseco HELIOS Easy rastie spolu s vami. Obsahuje všetky potrebné agendy, ale nie je problém rozšíriť jeho funkcionalitu aj nad rámec pôvodného balíčka. Napríklad pokročilé business intelligence. Kvalitný reporting, precízny controlling a manažérske vyhodnocovanie sú však samozrejmosťou. Systém tiež ponúka nadštandardné možnosti užívateľského prispôsobenia, ako sú nastaviteľné editory, tvorba vlastných atribútov či vizualizácia informácií.

Prehľad balíčkov

Ponuka štandardných balíčkov Asseco HELIOS Easy vychádza z najžiadanejších konfigurácií informačného systému Asseco HELIOS Easy.

Asseco HELIOS Easy
Komplet

Obsahuje všetky základné agendy potrebné pre správny chod vašej firmy.

 • Systém

  Jadro systému

 • Jazykové verzie

  Slovenský jazyk

 • Legislatíva

  Slovenská legislatíva

 • Ekonomika a finančné riadenie

  Účtovníctvo
  Pokladňa
  Majetok

 • Skladové hospodárstvo a obchod

  Sklady
  Výrobné čísla a šarže
  Kompletácia
  Ponuky, objednávky a rezervácie
  Fakturácia

 • CRM a služby

  Evidencia pošty a datové schránky
  Firemné aktivity

 • Mzdy a ľudské zdroje

  Mzdy – 25 výplat Easy

 • Doprava

  Kniha jázd

 • Rozširujúce funkcionality

  Creditcheck

Asseco HELIOS Easy
Výroba

Obsahuje všetky základné moduly určené pre riadenie výroby.

 • Systém

  Jadro systému

 • Jazykové verzie

  Slovenský jazyk

 • Legislatíva

  Slovenská legislatíva

 • Skladové hospodárstvo a obchod

  Sklady
  Výrobné čísla a šarže
  Kompletácia
  Ponuky, objednávky a rezervácie
  Fakturácia

 • Doprava

  Kniha jázd

 • Výroba

  Technická príprava výroby
  Riadenie výroby

 • Rozširujúce funkcionality

  Creditcheck

 • QMS

  Reklamácie

Asseco HELIOS Easy
Výroba Komplet

Obsahuje všetky základné moduly určené pre riadenie výroby a je doplnený o ekonomickú agendu.

 • Systém

  Jadro systému

 • Jazykové verzie

  Slovenský jazyk

 • Legislatíva

  Slovenská legislatíva

 • Ekonomika a finančné riadenie

  Účtovníctvo
  Pokladňa
  Majetok

 • Skladové hospodárstvo a obchod

  Sklady
  Výrobné čísla a šarže
  Kompletácia
  Ponuky, objednávky a rezervácie
  Fakturácia

 • CRM a služby

  Evidencia pošty a datové schránky
  Firemné aktivity

 • Mzdy a ľudské zdroje

  Mzdy – 25 výplat Easy

 • Doprava

  Kniha jázd

 • Výroba

  Technická príprava výroby
  Riadenie výroby

 • Rozširujúce funkcionality

  Creditcheck

Asseco HELIOS Easy
Ekonomika

Obsahuje všetko potrebné pre vedenie účtovníctva a výpočet miezd.

 • Systém

  Jadro systému

 • Jazykové verzie

  Slovenský jazyk

 • Legislatíva

  Slovenská legislatíva

 • Ekonomika a finančné riadenie

  Účtovníctvo
  Pokladňa
  Majetok

 • Skladové hospodárstvo a obchod

  Fakturácia

 • CRM a služby

  Evidencia pošty a datové schránky

 • Mzdy a ľudské zdroje

  Mzdy – 25 výplat Easy

 • Doprava

  Kniha jázd

 • Rozširujúce funkcionality

  Creditcheck

Asseco HELIOS Easy
Obchod

Obsahuje všetko potrebné pre obchodné spoločnosti a firmy, ktoré majú vedené účtovníctvo externe.

 • Systém

  Jadro systému

 • Jazykové verzie

  Slovenský jazyk

 • Legislatíva

  Slovenská legislatíva

 • Ekonomika a finančné riadenie

  Pokladňa

 • Skladové hospodárstvo a obchod

  Sklady
  Výrobné čísla a šarže
  Kompletácia
  Ponuky, objednávky a rezervácie
  Fakturácia

 • CRM a služby

  Firemné aktivity

 • Doprava

  Kniha jázd

 • Rozširujúce funkcionality

  Creditcheck


Podmienky a upresnenie k Balíčkom

 • Balíčky sú dodávané bez nadštandardných funkcií.
 • Zloženie balíčkov je nemenné – nie je možné ich predávať po častiach ani vymeniť jeden modul za iný.
 • Ku všetkým balíčkom je možné dokúpiť ďalšie moduly a funkcie podľa priania zákazníka.
 • Všetky balíčky umožňujú spracovávanie dát až pre 9 spoločností.
 • Prechod z jedného balíčku na iný je spoplatnený rozdielom ceny pôvodného a nového balíčku. Podmienkou prechodu na nový balíček je uhradená systémová podpora.
 • V prípade prechodu na nový balíček z balíčka, ku ktorému už boli dokúpené funkcie, sa prevedú aj tieto funkcie. Pokiaľ nový balíček neobsahuje niektoré moduly pôvodného balíčka, tento modul nie je predmetom prevodu.

Hlavné moduly

Business Intelligence

Sleduje komplexné údaje o spoločnosti, podporuje rozhodovacie procesy a analyzuje úplnosť dát.

CRM

Identifikuje potencionálnych zákazníkov, pomáha efektívne riadiť obchodných zástupcov a vyhodnocuje obchodné aktivity.

Ekonomika

Poskytuje jednoduchý prístup k informáciám o kľúčových ekonomických záležitostiach dôležitých pri rozhodovaní o ďalšom rozvoji firmy.

Výroba

Riadi výrobu, zabezpečuje technickú prípravu výroby a zaisťuje kapacitné plánovanie.

Mzdy a personalistika

Umožňuje efektívne spracovanie všetkých typov miezd jednoduchou evidenciou personálnych a mzdových údajov zamestnancov.

Obchod a marketing

Efektívne obstaráva obchodné doklady, obsahuje systém cenotvorby, podporuje čiarové kódy, automaticky generuje dodávateľské objednávky.

Mobility

Prostredníctvom mobilných telefónov a tabletov umožňuje prácu s údajmi skutočne kdekoľvek.

Doprava

Zjednodušuje plánovanie jázd, sleduje technický stav vozidla, vyčísli ročnú výšku dane.

Servis

Zjednodušuje plánovanie jázd, sleduje technický stav vozidla a vyčísli aj ročnú výšku dane.

Document Management System

Umožňuje efektívne spracovať akékoľvek dokumenty a informácie (elektronické súbory, oskenované dokumenty, zvukové záznamy).

Quality Management System

Riadi kvalitu a pokrýva kľúčovú agendu súvisiacu s manažovaním, meraním a plánovaním činností organizácie tak, aby sa zvyšovala výkonnosť.

Skladová evidencia

Slúži k tvorbe skladových dokladov a inventúr.


Možnosti rozšírenia

 • rozšírenie miezd na 100 spracovávaných zamestnancov
 • personalistika
 • bankové skripty
 • nástroje Controllingu a Business Intelligence
 • nástroje prispôsobenia vzhľadu systému
 • EDI komunikácia
 • pokladničný predaj
 • všeobecné importy

Váš biznis má našu plnú podporu

Postaráme sa nielen o softvér, ale aj o všetky Vaše požiadavky

Podpora a servis sú pre nás rovnako dôležité ako naše produkty. Sú zárukou, že implementácia a fungovanie systémov bude u Vás prebiehať hladko a bez problémov.

Môžete počítať s našou podporou pred implementáciou, počas prevádzky informačného systému aj s pomocou pre používateľov.

Zabezpečíme Vám analýzu nasadenia informačného systému, audit a návrh IT infraštruktúry, dodávku, inštaláciu a konfiguráciu SW, implementáciu informačného systému a vedenia projektu, možnosti financovania, záruku bez obmedzenia a SQL Runtime licence.

Systémy vieme prispôsobiť na mieru Vášho biznisu. Zákazkové úpravy, monitorovanie prevádzky informačného systému, audit využitia firemných informácií, audit prevádzky informačného systému ani ISDOC Viewer pre nás nie sú žiadnym problémom.

Chceme, aby ste našim systémom dobre porozumeli a vyťažili z nich maximum. Preto ponúkame vzdelávanie zamestnancov. Poskytujeme aj informácie na sebavzdelávanie a umožňujeme zdieľanie znalostí. Hotline a vzdialená správa, pravidelné konzultácie a servisné služby sú samozrejmosťou.

Asseco HELIOS Easy Hotline

 • telefón: +421 2 20677 255
 • email: hotline.easy@assecosol.com

Opierame sa o preverené technológie a štandardy

V dôsledku neustáleho rozvoja produktu Asseco HELIOS Easy odporúčame pravidelne aktualizovať softvér.

Nižšie nájdete odporúčané parametre technického vybavenia. Požiadavky sú uvedené iba pre operačný systém, databázový server Asseco HELIOS Easy. Neberie sa ohľad na ďalšie aplikácie a služby bežiace na pracovnej stanici alebo serveri (okrem MS Office), ktoré ďalej zvyšujú nároky na HW. Taktiež nie je braný ohľad na veľkosť databázy/databáz Asseco HELIOS Easy – tu treba posúdiť HW nároky samostatne a HW nároky prípadne upraviť.

Monoinštalácia

Asseco HELIOS Easy je nainštalovaný len na jednom počítači. Databáza aj aplikácia sú pustené na tom istom PC formou lokálneho prístupu. Poznámka: Pri predpokladanej veľkosti databázy alebo databáz > 1 GB odporúčame konfigurácie konzultovať s nami.

Server

Asseco HELIOS Easy je nainštalovaný len na dedikovanom SERVERI. SERVER spravuje databázu a zdieľa klientom aplikáciu na sieti. Za daných podmienok môže byť SERVER zároveň KLIENTOM formou prístupu cez vzdialenú plochu (RDP). Poznámka: Voľba počtu a výkonu procesorov závisí predovšetkým od počtu používateľov. Voľba veľkosti RAM závisí od počtu databáz. Pri počte používateľov > 10 a/alebo predpokladanej veľkosti databázy > 5 GB odporúčame konfiguráciu konzultovať s nami.

Klient

Počítač KLIENTA systému Asseco HELIOS Easy v počítačovej sieti, kde je inštalovaný aj SERVER. KLIENT spúšťa aplikáciu zo zdieľanej zložky a pripája sa k databáze na SERVERI formou sieťového prístupu (LAN, WAN). Za daných podmienok môže KLIENT pracovať priamo na SERVERI formou prístupu cez vzdialenú plochu (RDP). Poznámka: Pri predpokladanej veľkosti databázy alebo databáz > 4 GB odporúčame konfiguráciu konzultovať s nami.

Radi vám poradíme

Ak potrebujete pomoc s výberom toho najvhodnejšieho riešenia pre vaše podnikanie, obráťte sa na nás. Okrem profesionálneho poradenstva zdarma získate aj malý darček.


ERPORT

novinka

Je doplnková služba k Asseco HELIOS Orange, prostredníctvom ktorej môžete využívať plnohodnotný ERP systém od Asseco Solutions, bez toho, aby ste sa o neho museli starať. Presne, ako keď sa chystáte na dovolenku lietadlom a jediná vaša starosť je šťastne doletieť. Nestaráte o predletovú prípravu lietadla alebo o priebežné kontroly lietadla, či palivo… S ERPORTom sa netreba starať o správu serverov alebo zálohovanie vašich dát. Vaše dáta sú bezpečne v oblakoch (v Cloude), sú pravidelne aktualizované a spravované. O to všetko sa stará náš personál. Vďaka ERPORT-u máte svoje „lietadlo“ kedykoľvek k dispozícii, vrátane služieb tímu dokonalých profesionálov.

Ostatné ERP produkty

Asseco SPIN

Optimalizované riadenie firemných procesov v stredne veľkých aj veľkých spoločnostiach.

 • Prehľad o Vašom biznise
 • Prispôsobivosť systému
 • 100 % zrozumiteľnosť
 • Vždy poruke
 • TOP technológie
 • Nonstop vývoj
Asseco WÉČKO

Spoľahlivý a komplexný ekonomický systém pre malé až stredne veľké firmy.

 • Rýchla implementácia
 • Flexibilita
 • Prehľad o firme
 • Špeciálne funkcionality
 • Vynikajúca cena
 • Nadštandardný servis
Asseco APplus

Celosvetovo overené riešenie pre stredne veľké a veľké spoločnosti

 • Špičková technológia
 • Manažérske prehľady
 • Orientácia na používateľa
 • Pokročilé odkazy
 • Prívetivá cena
 • Windows 10