Robustný firemný systém šitý na mieru veľkým hráčom

Asseco HELIOS Green je perfektný systém na skutočné procesné riadenie. Mimoriadne komplexný, a pritom pružný. Náročným klientom ponúka všetky podklady pre strategické rozhodovanie.

Asseco HELIOS Green je platforma, ktorá je výborne pripravená na veľmi špecifické customizácie, správu obrovského množstva údajov a synchronizáciu ich databáz. Vyniká extrémnou stabilitou a zároveň je dobre integrovateľná s ďalšími systémami. Najlepšie referencie má v segmente odpadového hospodárstva, energetických spoločností a v mediálnej sfére.

Jeden systém, množstvo výhod

Intuitívne ovládanie
Intuitívne
ovládanie

Systém pracuje na báze Microsoft, preto je ovládanie intuitívne pre každého užívateľa Windows a Office.

Výnimočná pružnosť
Výnimočná
pružnosť

Napriek komplexnosti umožňuje systém pružné riešenia šité na mieru. Vo svojej kategórii je týmto ojedinelý.

Najpredávanejší enterprise v ČR
Najpredávanejší
enterprise v ČR

Získate osvedčený český softvér, jedno z najpopulárnejších riešení v Českej republike.

Komplexný monitoring
Komplexný
monitoring

Systém reportov a nástrojov využijete nielen na vedenie, ale aj na sledovanie zákazníkov, konkurencie a finančný controlling.

Pre každé odvetvie
Pre každé
odvetvie

Know-how najväčšej partnerskej siete v ČR a na SK dokáže riešiť aj tie najšpecifickejšie oblasti biznisu.

Top technológie
Top
technológie

Overená platforma MS.NET, trojvrstvová architektúra, silné nástroje pre správu dát, dobrá integrovateľnosť a prístup z mobilných zariadení.

Správne informácie pre správne rozhodnutia

Asseco HELIOS Green je perfektný informačný systém pre strategické rozhodovanie.

Poskytne Vám komplexné a kľúčové informácie o Vašom podnikaní na rýchlu a efektívnu analýzu. Jednoducho sa prispôsobí všetkým Vašim potrebám a požiadavkám. Pokrýva široké spektrum odvetvových riešení a pozná špecifiká Vášho podnikania.

Spoľahnúť sa môžete aj na tím Asseco HELIOS Green, ktorý Vám poskytne kvalitný dlhodobý servis.

Ponúkame Vám kvalitné služby

Spoľahnite sa na podporu, ktorá Vás podrží

Informačný systém Asseco HELIOS Green implementujeme v rôznych odvetviach podnikania, pričom v každom z nich rastie potreba synchronizovať stále viac procesov viacerých oddelení a pobočiek. Preto je dôležité naplánovať nasadenie systému do posledného detailu a pred jeho realizáciou venovať dostatok času analýzam. V Asseco Solutions Vám so všetkým radi pomôžeme.

Okrem toho poskytujeme dodávku, inštaláciu a konfiguráciu HW a SW, implementáciu systému a vedenie projektu, prispôsobenie systému aj zákazkové úpravy, školenie užívateľov, hotline a vzdialenú správu, pravidelný servis a konzultácie.

Hlavné benefity

Podklady pre strategické rozhodovanie

 • relevantné informácie
 • prehľad o chode firmy
 • kontrola finančných tokov vo firme
 • Business Inteligence, Controlling, Reporting
 • rýchle a presné podklady pre tvorbu rozpočtu
 • sledovanie insolvencie a kredibility zákazníkov

Komfort pre užívateľa

 • ľahká orientácia v množstve firemných dát
 • previazanosť informácií
 • rýchly prístup k dátam
 • užívateľská prispôsobivosť
 • prednastavené výstupy

Perspektívne technológie

 • overená platforma MS.NET
 • trojvrstvová architektúra
 • silné nástroje pre správu
 • ľahká integrácia
 • prístup z mobilných zariadení

Informácie pre Váš efektívny biznis

 • evidencia zákazníkov
 • sledovanie konkurencie, produktov
 • vyhľadávanie kontaktov a práca s nimi
 • sledovanie a vyhodnocovanie efektívnosti obchodných prípadov, schôdzok a akcií
 • finančná kontrola, riadenie a plánovanie cashflow
 • podpora procesov nákupu, distribúcie a predaja
 • plánovanie, získavanie a evidencia zákaziek
 • efektívne riadenie výrobných procesov z jedného miesta

Odvetvové špecifiká

 • skúsenosti z rôznych odvetví podnikania
 • široká sieť partnerov pre špecializované odvetvové riešenia
 • flexibilita systému, ktorý podporuje prispôsobenie sa individuálnym požiadavkám
 • plná podpora vývoja podľa špecifických potrieb konkrétnej spoločnosti

Moderné grafické užívateľské rozhranie

 • aktívna plocha pre zobrazenie dôležitých zostáv a indikátorov, aktívneho worklistu alebo odkazov na často používané agendy systému
 • moderné ikony s možnosťou nastavenia veľkosti
 • fulltextové vyhľadávanie v navigácii
 • nastavenie obľúbených funkcií pre ľahšiu orientáciu a rýchlejšie spúšťanie tých najčastejšie používaných

Mobilita riešenia – HELIOS Mobile

 • plnohodnotná práca s informačným systémom z mobilného zariadenia
 • podpora zariadení iOS, Android a BlackBerry
 • podpora workflow akcií - notifikácie a upozornenia
 • nastavenie aplikácie a spracovanie dát priamo v Asseco HELIOS Green
 • obojsmerná práca s dokumentmi (skeny dokumentov, fotografie atď.)
 • podpora ukladania GPS

Asseco HELIOS Green implementujeme v mnohých odvetviach podnikania

Výroba

Systém Asseco HELIOS Green podporuje všetky výrobné procesy firiem zaoberajúcich sa kusovou, sériovou či zákazkovou výrobou. Ponúka nasledovné prínosy:

 • Integrovaná oblasť TPV a kusovníkov
 • Kapacitné plánovanie
 • Grafické zobrazovacie nástroje a výstupy
 • Rešpektuje špecifiká konkrétnej výroby (sériové, zákazkové a odborové špecifiká)

Obchod a distribúcia

Riešenie Asseco HELIOS Green pokrýva informačné potreby spoločností zaoberajúcich sa predovšetkým predajom, veľkoobchodom či zásielkovou službou. Prepracovaný systém nákupu a predaja tovaru s možnosťou členenia zákazníkov podľa regiónu, sortimentu atď. poskytuje managementu strategické informácie o vývoji obchodu. Vďaka možnosti evidencie tovaru pomocou čiarových kódov významne prispieva k zefektívneniu a automatizácii rutinnej práce v oblasti skladov.

Média a vydavateľstvá

 • Riešenie vhodné pre potreby prevádzky mediálnych spoločností a vydavateľstiev
 • Riešenie, ktoré umožňuje spracovať problematiku zmlúv a honorárov, či procesy súvisiace s výrobou reklám
 • Moduly dramaturgie a evidencie koncesionárov je možné jednoducho prepojiť s ďalšími špecializovanými systémami v televíznych spoločnostiach

Energetika a utility

Modulárny a plne otvorený informačný systém Asseco HELIOS Green podporuje všetky odlišnosti jednotlivých energetických spoločností a súčasne aj ich hlavnú činnosť.

 • jednotné riešenie pre energetiku a utility
 • možnosť obsluhy státisícov a miliónov zákazníkov
 • možnosť procesného riadenia vzťahov so zákazníkmi
 • prepracovaná billingová funkcionalita
 • možnosť komunikácie so zákazníkmi pomocou webových portálov
 • otvorené rozhranie pre komunikáciu s ostatnými systémami

Doprava a špedícia

Riešenie je určené špedičným firmám, ktoré sa zaoberajú prepravou kusových alebo celokamiónových tuzemských aj zahraničných zásielok. Zaručuje priebežné sledovanie zásielok po celú dobu ich prepravy, vystavenie širokej škály formulárov na základe jediného zadania údajov o zásielke. Je možné ho tiež použiť pre dopravno-stavebné firmy alebo v rámci rozvozu výrobkov potravinárskej firmy či veľkoobchodu.

Predaj, servis automobilov a strojov

Informačný systém je určený pre stredne veľké a veľké autoservisy, predovšetkým predajcov automobilov, ktorí poskytujú aj servisné služby. Pokrýva oblasť prípravy zákazky, evidencie zákazníkov, správu opravovaných vozidiel, výber a správu náhradných dielov, sledovanie a vyhodnocovanie opravy a ďalšie.

Stavebníctvo

Riešenie Asseco HELIOS Green pokrýva celý cyklus výstavby, počínajúc zostavením finančného plánu cez detailne skalkulovaný ponukový rozpočet (riešené v napojených systémoch stavebného controllingu), čerpanie rozpočtu a fakturáciu až po vyhodnotenie finančných nákladov stavby. Ponúka riešenie odštepných závodov, vnútro firemnú fakturáciu, pozastávky, požičovňu strojov a zariadení.

Služby

Riešenie pre oblasť služieb je určené pre spoločnosti poskytujúce služby servisné, správcovské a ďalšie. Jedná sa napríklad o správcovské spoločnosti, servisné organizácie a organizácie špecializujúce sa na realizáciu a správu investičných celkov, správu majetku, prenájom a predaj.

Potravinársky priemysel – Nápoje

Oblasť potravinárstva a výroby nápojov patrí medzi tie, kde je potrebné pružne reagovať na požiadavky zákazníkov. Medzi kľúčové funkcionality patrí

 • logistika a výroba nápojov
 • ambulantný predaj
 • evidencia výtočného
 • výpočet a odvody spotrebnej dane
 • doprava a rozvoz

Odpadové hospodárstvo

Informačný systém zaisťuje všetky procesy spojené s činnosťami v oblasti likvidácie a zberu odpadu, ako aj údržby komunikácií a zelene vo všetkých ročných obdobiach. Medzi kľúčové funkcionality patrí:

 • fakturácia
 • zmluvy
 • rozvozné a údržbové plány
 • správa mechanizácie

Opierame sa o preverené technológie a štandardy

Systém Asseco HELIOS Green je postavený na základe modernej viacvrstvovej architektúry a ponúka univerzálne rozhranie pre prepojenie s externými systémami. Pre prístup z prostredia internetu slúži webový portál, ktorý umožňuje zamestnancom spoločnosti prístup k vybraným dátam bez potreby použitia klienta systému.

Technické nároky systému

Databázový server

 • Windows 2008/2012 Server s nainštalovaným aktuálnym service packom
 • MS SQL 2008/2012 Server s nainštalovaným aktuálnym service packom

Aplikačný server

 • Windows 2008/2012 Server s nainštalovaným aktuálnym service packom
 • IIS s podporou ASP.NET a NET Framework 4.0

PC užívateľa

 • Windows 7, Windows 8/8.1 s nainštalovaným aktuálnym service packom
 • Office XP alebo Office 2008 s nainštalovaným aktuálnym service packom

Možnosti vzdialeného prístupu (prístup užívateľov z lokalít mimo lokálnej počítačovej siete, v ktorej je nainštalovaný Asseco HELIOS Green – on line prevádzka = užívatelia pracujú s rovnakými dátami – databáza, aplikácia a servery pre prevádzku sú inštalované v centrále firmy).

Terminálová prevádzka – terminálové služby Microsoft Windows 2008, prípadne s rozšírením o Citrix Metaframe

 • Prepojenie lokalít prostredníctvom siete VPN, prípadne prostredníctvom siete Internet
 • Odporúčaná rýchlosť prepojenia vyhradená pre prístup k Asseco HELIOS Green je 128 kbps/1 užívateľa
 • Inštalácia terminál serveru a aplikačného serveru v centrále firmy
 • Inštalácia Asseco HELIOS Green Winklient na terminál server
 • Inštalácia terminálového klienta na PC užívateľov vo vzdialenej lokalite

Prevádzka iba s aplikačným serverom

 • Prepojenie lokalít prostredníctvom siete VPN, prípadne prostredníctvom siete Internet
 • Inštalácia aplikačného serveru v centrále firmy
 • Odporúčaná rýchlosť pripojenia je pre: 1 užívateľ = cca 256 kbps, 5 užívateľov = cca 512 kbps, 20 užívateľov = cca 1 Mbps, 50 užívateľov = cca 2 Mbps

Radi vám poradíme

Ak potrebujete pomoc s výberom toho najvhodnejšieho riešenia pre vaše podnikanie, obráťte sa na nás. Okrem profesionálneho poradenstva zdarma získate aj malý darček.

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujem Asseco Solutions, a.s. ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu tohto vyhlásenia.

Ostatné ERP produkty

Asseco SPIN

Optimalizované riadenie firemných procesov v stredne veľkých aj veľkých spoločnostiach.

 • Prehľad o Vašom biznise
 • Prispôsobivosť systému
 • 100 % zrozumiteľnosť
 • Vždy poruke
 • TOP technológie
 • Nonstop vývoj
Asseco WÉČKO

Spoľahlivý a komplexný ekonomický systém pre malé až stredne veľké firmy.

 • Rýchla implementácia
 • Flexibilita
 • Prehľad o firme
 • Špeciálne funkcionality
 • Vynikajúca cena
 • Nadštandardný servis
Asseco APplus

Celosvetovo overené riešenie pre stredne veľké a veľké spoločnosti

 • Špičková technológia
 • Manažérske prehľady
 • Orientácia na používateľa
 • Pokročilé odkazy
 • Prívetivá cena
 • Windows 10